ANUNȚURI | Inspectoratul Scolar Judetean Constanta (2024)

CONCURS DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT 2024

 • O R D I N pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024
 • NUMĂRUL gradațiilor de merit pe funcții/discipline 2024
 • ANEXĂ la Procedura gradatii personal didactic_ 2024
 • Personal didactic de predare/conducere/îndrumare și control

Procedura gradatii personal didactic_2024

Anexa 6_Fisa de sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din invatamantul gimnazial/ liceal/ profesional/ postliceal_2024

Anexa 7.1_Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul antepreșcolar și preşcolar_2024

Anexa 7.2_Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul primar_2024

Anexa 7.3_Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învăţământul special_2024

Anexa 7.4_ Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru profesori consilieri, profesori logopezi_2024

Anexa 8_Fisa sintetica de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de indrumare si control_2024

Anexa 9_Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele şi cluburile copiilor_2024

Anexa 11_Fișa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare (pregătire sportivă de specialitate) din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar_2024

Anexa 12_Fisă sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din învăţământul sportiv integrat si suplimentar_2024

Anexa 13_Fişă sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învățământul vocațional artistic_2024

Anexa 14_Fişă sintetică de (auto)evaluare pentru maiştri-instructori-profesori pentru instruire practică_2024

 • Personal didactic auxiliar

Procedura gradatii personal didactic auxiliar_ 2024

Anexa 6 Fisa sintetica de (auto)evaluare administrator de patrimoniu 2024

Anexa 7 Fisa sintetica de (auto)evaluare administrator financiar/ contabil/ contabil șef 2024

Anexa 8 Fisa sintetica de (auto)evaluare laborant 2024

Anexa 9 Fisa sintetica de (auto)evaluare bibliotecar/ documentarist 2024

Anexa 10 Fisa sintetica de (auto)evaluare informatician 2024

Anexa 11 Fisa sintetica de (auto)evaluare secretar/secretar sef 2024

Anexa 12 Fisa sintetica de (auto)evaluare consilier ISJ 2024

 • Tabel nominal cuprinzând punctajele candidațiilor la concursul de acordare a gradației de merit 2024 înainte de contestații.
 • Anunț privind depunerea contestațiilor 2024
 • LISTA CU REZULTATELE CANDIDAȚILOR PARTICIPANȚI LA CONCURSUL DE ACORDARE A GRADAȚIEI DE MERIT, SESIUNEA 2024, DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR
 • 2024
  Jun 28
 • No Comments Posted in, Documente specifice, Activități Recente, ANUNȚURI Post by Admin ISJ

ANUNȚ privind Proiectul național de educație digitală#SiguranțaOnline

Proiectul național de educație digitală#SiguranțaOnline

https://sigurantaonline.ro/

ANUNȚURI | Inspectoratul Scolar Judetean Constanta (4)

 • 2023
  Nov 22
 • No Comments Posted in, ANUNȚURI Post by Admin ISJ

ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare ȋn grad profesional

ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare ȋn grad profesional

 • 2023
  Nov 10
 • No Comments Posted in, ANUNȚURI Post by Admin ISJ

ANUNȚ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „4 – SAFETY”

ANUNȚ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „4 – SAFETY”, Cod SMIS 2014+ 144503

 • 2023
  Jun 30
 • No Comments Posted in, ANUNȚURI Post by Admin ISJ

Anunț de continuare a procedurii de ocupare prin concurs a postului contractual de execuție vacant (personal didactic-auxiliar)

Anunț de continuare a procedurii de ocupare prin concurs a postului contractual de execuție vacant (personal didactic-auxiliar)

Rezultat-proba scrisă

 • 2023
  May 24
 • No Comments Posted in, ANUNȚURI Post by Admin ISJ

INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENII REFUGIAȚI DIN UCRAINA

Stimați părinți/tutori legali/autorități competente,

1. În vederea respectării dreptului la educație și al egalității de șanse, elevii ucraineni sosiți pe teritoriul României vor putea fi înscriși, la cerere, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar românesc ca audienți sau ca participanți la activități extracurriculare (sport, vocațional) ,în conformitate cu prevederile art 125, alin. 2) din ROFUIP.

Mai multe informații și cereri specifice se regăsesc la site-ul https://www.edu.ro/alaturi_de_Ucraina.

Pentru a fi înscriși în școlile și grădinițele din județul Constanța, trebuie completată cererea specifică și trimisă la adresa de e-mail inspector.istorie@isjcta.ro. Cererea va fi însoțită de un scan/foto document de identitate în limba engleză(pașaport) sau în limba română (permis de ședere, sau alt document eliberat de autoritățile române).

Răspunsul va fi trimis la adresa de e-mail indicată în cerere, astfel încât să evităm deplasarea pe lungi distanțe a doritorilor.

2. Pentru studiul limbii și civilizației românești, condiție a integrării, doritorii vor completa și vor trimite o cerere scrisă la adresa de e-mail inspector.istorie@isjcta.ro.

 • Documente specifice:
  • Cerere de înscriere curs limba romana
  • Model_cerere_limba_engleza_Ucraina
  • Model_cerere_limba_romana_Ucraina
  • Model_cerere_limba_ucraineana_Ucraina

3. Procedura de solicitare înscriere în învățământul preuniversitar

 • Adeverinta hub Salvati Copiii
 • Adeverinta finala – participare copii la activitati educationale Centre Happy Bubble
 • 2023
  Mar 2
 • No Comments Posted in, ANUNȚURI Post by Admin ISJ

Comunicare M.E.d

Adresa ME nr.171_BC_01.11.2022 cu privire la modificarea programului şcolar.

 • 2022
  Nov 1
 • No Comments Posted in, ANUNȚURI Post by Admin ISJ

Centrul Județean de Excelență Constanța – înscrieri/ reînscrieri an școlar 2022-2023

Anunt_selectie_elevi_CEX_2022_2023

1_Cerere_de_reinscriere_CEX_2022_2023

2_Cerere_de_inscriere_CEX_2022_2023

CEx – Model de recomandare

 • 2022
  Oct 12
 • No Comments Posted in, Anunturi, Activități Recente, ANUNȚURI Post by ISJ Constanta

Vizualizare lucrări Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022

În conformitate cu Procedura ME nr. 28958/31.05.2022, candidații au dreptul să solicite vizualizarea lucrărilor scrise din cadrul Examenului Național de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie –iulie 2022.

Pentru vizualizarea lucrărilor scrise, candidații depun/transmit cerere scrisă (conform anexei), la secretariatul unității de învățământ în care a fost organizat centrul de examen, în timpul programului afișat de acesta sau electronic pe adresa de email comunicată de unitatea de învățământ, în perioada 04 – 05 iulie 2022.

Vizualizarea lucrărilor scrise va avea loc în perioada 12 -13 iulie 2022, la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța (str. Decebal, nr. 15), în intervalul orar 1000 – 1600.

Programarea candidaților pentru vizualizarea lucrărilor scrise se va afișa, folosind codurile de anonimizare, la unitățile de învățământ care au fost desemnate centre de examen și la sediul ISJ Constanța, în data de 11 iulie 2022.

Vizualizarea lucrărilor scrise nu poate conduce la reevaluarea lucrării/modificarea notelor acordate.

Cerere vizualizare lucrari bac iunie 2022

Planificare vizualizare lucrari

 • 2022
  Jul 1
 • No Comments Posted in, Bacalaureat, Activități Recente, Examene Nationale, ANUNȚURI Post by Admin ISJ

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DE DIRECTOR ADJUNCT-SESIUNEA III

Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța, sesiunea iunie-octombrie 2022.
Concursul se organizează în temeiul Metodologiei privind organizarea si desfașurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitățile de învățămant preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021, modificată și completată prin OME nr. 3026/13.01.2022 și OME nr. 4098/23.06.2022.
Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau de director adjunct, candidații vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiţii:
a) Sunt absolvenţi ai învăţământului superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare in condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Sunt titulari în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învăţământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul “Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nici nu au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o decizie de sancţionare disciplinară, rămasă definitivă şi în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de “lucrător al Securităţii” sau “colaborator al Securităţii”.
Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicaţia informatică dedicată şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute în articolul 8 din Metodologie.
Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă se face în perioada 28 iunie-17 iulie 2022.
Proba scrisă va avea loc în data de 8 septembrie 2022.
Desfășurarea probei de interviu va avea loc în perioada 22-29 septembrie 2022.

Ordinul 4098 din 23.06.2022

OME-4597_2021-Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-771Bis

Lista funcții vacante DIRECTOR_DIRECTOR ADJUNCT_Sesiune III_2022

Listă documente înscriere

Calendar Concurs DIRECTOR_DIRECTOR ADJUNCT_Sesiune III_2022

BIBLIOGRAFIE-CONCURS-DIRECTORI-ANEXA-8

Procedura 116_DTI_23_06_2022_utiliz platforma candidati

FIȘE DE POST

a.-FIȘĂ-POST-GRĂDINIȚĂ

b.-FIŞĂ-POST-DIRECTOR-GIMNAZIU

c.-FIŞĂ-POST-DIRECTOR-ADJUNCT-GIMNAZIU

d.-FIŞĂ-POST-DIRECTOR-LICEU-

e.-FIŞĂ-POST-DIRECTOR-ADJUNCT-LICEU-

f.-FIȘĂ-POST-DIRECTOR-CSEI

g.-FIȘĂ-POST-DIRECTOR-ADJUNCT-PALATUL-COPIILOR

h.-FIȘĂ-POST-DIRECTOR-CSS

i.-FIȘĂ-POST-DIRECTOR-ADJUNCT-CSS

j.-FIŞĂ-POST-DIRECTOR-CJEx

REZULTATELE EVALUĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDEȚUL CONSTANȚA SESIUNEA IUNIE- OCTOMBRIE 2022

Lista candidatilor admis(cu dosare validate)

Lista candidatilor respinsi(cu dosare invalidate)

Lista finală a candidaților admiși/respinși

Informații suplimentare pot fi obținute accesând linkul disponibil la adresa:

https://www.edu.ro/informatii_metodologie_concurs_directori

Adresa de e-mail prin care se poate comunica cu Comisia Județeană de Organizare a Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct Constanța:

concursdirectori.2022@gmail.com

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR LA PROBA SCRISĂ (CARE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 08.09.2022) A CONCURSULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT SESIUNEA IUNIE – OCTOMBRIE 2022 ÎN CENTRUL SPECIAL DE CONCURS: COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” CONSTANŢA

Repartizarea candidaților admisi în centrul special de examen

Precizari acces candidati

ANUNȚ CONCURS DIRECTORI

Miercuri, 7.09.2022, ora 12.00, va avea loc selecția prin tragere la sorți a supraveghetorilor pentru proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea iunie-octombrie 2022.
Activitatea se va desfășura atât on-line, cât și cu prezență fizică, în plenul comisiei de organizare, fiind permis accesul persoanelor desemnate ca observatori în baza prevederilor art. 6, alin. (1) din Metodologie.

Anunt contestatii

Model_de_contestatie

Procedura_31419_2022 interviu concurs directori iunie-octombrie 2022

08_09_2022, ora 15.30 – Rezultate proba scrisa concurs directori

Rezultate proba scrisa dupa contestatii

Lista situatii problema concurs directori_Anexa 2 procedura

Proba de interviu

 • În conformitate cu O.M.E. nr.4597 din 2021, cu completările și modificările ulterioare, privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, proba de interviu se va desfășura în perioada 22-29 septembrie 2022, în centrul de concurs – ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ’CIPRIAN PORUMBESCU’ CONSTANŢA. Adresa centrului de interviu: Strada Ciprian Porumbescu nr. 3A Constanța.

Anunț centru interviu concurs directori sesiunea iunie-octombrie 2022

Graficul desfasurarii probei de interviu concurs directori iunie octombrie 2022

Anunt contestatii interviu concurs directori sesiunea iunie-octombrie

Rezultate proba interviu_22.09.2022

Rezultate finale concurs-30.09.2022

REZULTATE FINALE CONCURS OCUPARE FUNCȚII VACANTE DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT, SESIUNEA IUNIE-OCTOMBRIE 2022

Comisia județeană de organizare a concursului

 • 2022
  Jun 27
 • No Comments Posted in, Comunicate de presă, Activități Recente, Management / Strategie Institutionala, Comunicare Manageriala, ANUNȚURI Post by Admin ISJ

ANUNȚURI | Inspectoratul Scolar Judetean Constanta (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 6087

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.